Month: July 2015

Makluman Cuti Sempena Hari Raya 2015

Makluman Cuti Sempena Hari Raya 2015 dan cuti ganti sempena Hari Raya 2015

Bil                 Tarikh             Cuti Perkara                                     Tarikh Ganti

1 )                 15.7.15            Cuti Ganti Perayaaan                        22.8.15

2 )                 16.7.15            Cuti Peristiwa

3 )                 17.7.15            Cuti Umum Hari Raya Puasa

4)                   20.7.15            Cuti Ganti Perayaan                        16.11.15

5)                   21.7.15            Cuti Ganti Perayaan                        17.11.15