Hari Sukan Negara

Aktiviti sempena Hari Sukan Negara 2017 akan dijalankan seperti di bawah:

Tarikh: 8.10.2017

Masa : 7.30 pagi

Tempat: SMK (P) AIr Panas