Maklumat Am

PROFIL SEKOLAH

Nama :                         Sekolah Menengah Kebangsaan (P) Air Panas

Alamat :                        Jalan Air Panas, Setapak, 53200 Kuala Lumpur

Kod Sekolah :              WEB0208

Jenis Sekolah :  Perempuan

Gred Sekolah : A

No. Telefon :                03-40234886

No. Faks :                    03-40246588

Emel :                           web0208@moe.edu.my

Laman Web :                smkpap.edu.my

BILANGAN GURU, KAKITANGAN SOKONGAN, PELAJAR DAN KELAS

  1. Bilangan Guru :                   78 orang
  2. Kakitangan Sokongan :       11 orang
  3. Bilangan Pelajar :                986 orang
  4. Bilangan Kelas :                  35 buah kelas
  5. Pecahan Kelas Mengikut Tingkatan : (anggaran)

Tingkatan

Bil. Kelas

Bil. Pelajar

 

Tingkatan Peralihan

1

54 orang

Tingkatan Satu

7

229 orang

Tingkatan Dua

7

189 orang

Tingkatan Tiga

6

164 orang

Tingkatan Empat

6

172 orang

Tingkatan Lima

6

169 orang

Tingkatan Enam Bawah

1

  • orang
Tingkatan Enam Atas

1

11 orang

Jumlah

986 orang

 

r